Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Samorząd   ->   Uchwały rady

Uchwały rady

Uchwały Rady Powiatu


Uchwały Rady Powiatu Białobrzeskiego znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem link
 

  1. Uchwała Nr I/ 1/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia  wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Białobrzeskiego.

 

2. Uchwała Nr I/ 2/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białobrzeskiego.

 

3. Uchwała Nr I/ 3/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Białobrzeskiego.

 

4. Uchwała Nr I/ 4/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Białobrzeskiego.

 

5. Uchwała Nr I/ 5/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu Białobrzeskiego.

 

6. Uchwała Nr I/ 6/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ilości Komisji Stałych Rady Powiatu Białobrzeskiego, ustalenia ich nazw oraz ilościowego składu każdej Komisji.

 

7. Uchwała Nr I/ 7/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego.

 

8. Uchwała Nr I/ 8/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego.

 

9. Uchwała Nr I/ 9/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego.

 

10. Uchwała Nr I/ 10/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego.

 

11. Uchwała Nr II/ 11/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 

12. Uchwała Nr II/ 12/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 

13. Uchwała Nr II/ 13/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego

 

14. Uchwała Nr II/ 14/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego

 

15. Uchwała Nr II/ 15/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego

 

16. Uchwała Nr II/ 16/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego

 

17. Uchwała Nr II/ 17/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Białobrzeskiego.


18. Uchwała Nr II/18/10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dla Starosty Białobrzeskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne


19. Uchwała Nr II/ 19/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010r.

 

Załączniki

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

20. Uchwała Nr III/ 20/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Białobrzeskiego.

 

21. Uchwała Nr III/ 21/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Białobrzeskiego.

 

22. Uchwała Nr III/ 22/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białobrzeskiego na 2011 rok

Załączniki

uzasadnienie

tabela 1

tabela 2

tabela 3

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

23. Uchwała Nr III/ 23/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2011-2020.

Załączniki

załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 2

 

24. Uchwała Nr III/ 24/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010r.

Załączniki

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

25. Uchwała Nr III/ 25/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Białobrzeskiego, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Załączniki

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

26. Uchwała Nr III/ 26/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne z uwzględnieniem czynników podwyższających ich wartośc użytkową.

 

27. Uchwała Nr III/ 27/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących mienie powiatu

 

28. Uchwała Nr IV/ 28/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcima andatu radnego

 

29. Uchwała Nr IV/ 29/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Konisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego

 

30. Uchwała Nr IV/ 30/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego

 

31. Uchwała Nr IV/ 31/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego

 

32. Uchwała Nr IV/ 32/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie delegowania Radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

33. Uchwała Nr IV/ 33/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie desygnowania delegata Powiatu Białobrzeskiego do Związku Powiatów Polskich

 

34. Uchwała Nr IV/ 34/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2011 rok

Załączniki

załącznik

 

35. Uchwała Nr IV/ 35/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2011 rok

Załączniki

załącznik

 

36. Uchwała Nr IV/ 36/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2011 rok

Załączniki

załącznik

 

37. chwała Nr IV/ 37/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2011 rok

Załączniki

załącznik

 

38. Uchwała Nr IV/ 38/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2011 rok

 

39. Uchwała Nr IV/ 39/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2011-2020

Załączniki

załącznik

 

40. Uchwała Nr V/ 40/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Powiatu Białobrzeskiego

 

41. Uchwała Nr V/ 41/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego

 

42. Uchwała Nr V/ 42/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego


43. Uchwała Nr V/43/11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Białobrzeskiego"

 

44. Uchwała Nr V/ 44/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 -Priorytet VII w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"

 

45. Uchwała Nr V/ 45/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach

 

46. Uchwała Nr V/ 46/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011r.

Załączniki

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załączniki Nr 4 i 5

 

47. Uchwała Nr V/ 47/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2011-2021.

Załączniki

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

 

48. Uchwała Nr VI/ 48/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011r.

Załaczniki

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

49. Uchwała Nr VI/ 49/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, oraz planu finansowego podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Białobrzeskiego na 2011r.

Załączniki

załącznik nr 1

 

50. Uchwała Nr VI/ 50/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Białobrzeskiego na lata 2011-2015"

Załączniki

załącznik nr 1 cz1      załącznik nr 1 cz2

 

51. Uchwała Nr VI/ 51/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania     

Załączniki

załączniki

 

52. Uchwała Nr VI/ 52/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPSZOZ w Białobrzegach.

Załączniki

załącznik nr 1

 

53. Uchwała Nr VI/ 53/ 11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Białobrzeskiego

Załączniki

załącznik nr 1

  54.  Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie
  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.


55.  Uchwała Nr VII/55/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej

Załączniki

załącznik nr 1

załącznik nr 256.  Uchwała Nr VII/56/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach


 

57.  Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach

Załączniki

załącznik


58.  Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnienia osó niepełnosprawnych, oraz planu finansowego podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Białobrzeskiego na 2011r.

Załączniki

załącznik


59. Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Powiatu Białobrzeskiego


60. Uchwała Nr VIII/60/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Białobrzeskiego za 2010 rok

Załączniki

załącznik


61. Uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat  stanu bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz analizy zagrożeń występujących na terenie Powiatu Białobrzeskiego za 2010 rok

Załączniki

załącznik


62. Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego Powiatu za 2010 rok

Załączniki

załącznik


63. Uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym Powiatu Białobrzeskiego za 2010 rok

Załączniki

załącznik cz1     załącznik cz2


64. Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego  na terenie Powiatu Białobrzeskiego za 2010 rok

Załączniki 

załącznik


65. Uchwała Nr VIII/65/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności za 2010 rok

Załączniki

załącznik cz1   załącznik cz2


66. Uchwała Nr VIII/66/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Podzina Policyjna Warsztat Terapii Zajęciowej "Olszynka" z działalności za 2010 rok

Załączniki

załącznik


67. Uchwała Nr VIII/67/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok


 68. Uchwała Nr VIII/68/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie 
 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

 

69. Uchwała Nr VIII/69/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011r.

Załączniki

załącznik


70. Uchwała Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Białobrzeskiego" za lata 2009-2010 wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Załączniki

załącznik


71. Uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski.

Załączniki

załącznik


72. Uchwała Nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2011-2021

Załączniki

załącznik


73. Uchwała Nr VIII/73/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowania deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów


74. Uchwała Nr IX/74/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 września 2011r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego.

 

75. Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 września 2011r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego


76. Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenia Powiatu Białobrzeskiego

 

77. Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011r.

Załaczniki

załaczniki

 

78. Uchwała Nr X/78/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011r.

Załączniki

załączniki

 

79. Uchwała Nr X/79/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powtałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

80. Uchwała Nr X/80/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i pracówk oświatowych niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Załączniki

załączniki  


81. Uchwała Nr XI/81/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie     zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Załączniki

załączniki


82. Uchwała Nr XII/82/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 

Załaczniki

załączniki


83. Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2011-2021.

Załaczniki

załączniki


84. Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinei w Białobrzegach oraz wprowadzenia tekstu jednolitego tego statutu


85. Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia "3-letniego Powiatowego Programu dot. Rozwoju Pieczy Zastępczej na Terenie Powiatu Białobrzeskiego na lata2012-2014"


86. Uchwała Nr XIII/86/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jasionnie


87. Uchwała Nr XIII/87/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.


88. Uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2011-2021


89. Uchwała Budżetowa na 2012 r. Nr XIII/89/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r.


90. Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2012-2022


91. Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2012 rok


92. Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2012 r.


93. Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2012 rok


94. Uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2012 rok


95. Uchwała Nr XIII/95/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie  uchwalenia planu pracy Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2012 rok


96. Uchwała Nr XIV/96/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.


97. Uchwała Nr XIV/97/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytet VII w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"


98. Uchwała Nr XIII/98/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkoły


99. Uchwała Nr XIV/99/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły


100. Uchwała Nr XIV/100/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie określenia szczególnych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej


101. Uchwała Nr XIV/101/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustalenia obowiązujacych w 2012 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu


102. Uchwała Nr XIV/102/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego utworzenia z obszaru województwa mazowieckiego strefy wolnej od upraw roślin modyfikowanych genetycznie  

 

103. Uchwała Nr XIV/103/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian uchwale budżetowej na 2012 r.

 

104. Uchwała Nr XIV/104/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale Wieoletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2012-2022

105. Uchwała Nr XIV/105/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu białobrzeskiego

 

106. Uchwała Nr XIV/106/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, oraz planu finanasowego podizału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Białobrzeskiego na 2012 r.

 

107. Uchwała Nr. XIV/107/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Domu Pomocy Społecnzej w Niedabylu

 

108. Uchwała Nr. XVI/108/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 2 0 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Białobrzeskiegoza 2011 rok

 

sprawozdanie

 

109. Uchwała Nr. XVI/109/2012 Rady Powiatu Białobrzeksiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu bezpieczeństwa, ocherony przeciw pożarowej oraz analizy zagrożeń wystepujących na terenie Powiatu Białobrzeskiego za 2011 rok

 

sprawozdanie

 

110. Uchwała Nr. XVI/110/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weteryjnego powiatu za 2011 rok

 

sprawozdanie

 

111. Uchwała Nr. XVI/111/2012 Rady Powiatu Biąłobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym Powiatu Białobrzeskiego za 2001 rok

 

sprawozdanie

 

112. Uchwała Nr. XVI/112/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na terenie Powiatu Białobrzeskiego za 2011 rok

 

sprawozdanie
 

113. Uchwała Nr. XVI/113/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalnosci za 2011 rok

 

sprawozdanie

 

114. Uchwała Nr. XVI/114/2012  Rady Powiatu Białobrzskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna" Warsztat Terapii Zajęciowej "Olszynka" z działalności za 2011 rok

 

sprawozdanie

 

115. Uchwała Nr. XVI/115/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok

 

116. Uchwała Nr. XVI/116/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 

 

117. Uchwała Nr. XVI/117/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.

 

118. Uchwała Nr. XVI/118/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2012-2022

 

119. Uchwała Nr. XVI/119/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Heleny Wiereińskiej na postępowanie Geodety Powiatowego - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach

 

120. Uchwała Nr. XVI/120/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakłądowi Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach

 

121. Uchwała Nr. XVI/121/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach

 

122. Uchwała Nr. XVI/122/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczególnych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstapienia od ustalonia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 

123. Uchwała Nr XVII/123/2012  Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.

 

124. Uchwała Nr XVII/124/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 lipca 2012 r. uchylająca uchwałę Rady Powiatu Białobrzeskiego Nr XVI/118/2012 z dnia 20 czerwca2012 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej PRognozy Finansowej Powiatu Biaobrzeskiego na lata 2012-2022

 

125. Uchwała Nr XVII/125/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2012-2022

 

 126. Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.

 127. Uchwała Nr XVIII/127/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2012-2022

 128. Uchwała Nr XVIII/128/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkłądania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Białobrzeskiemu lub jednostkom organizacyjnym powiatu

 129. Uchwała Nr XVIII/129/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przekształcenia szkoły - Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach

 130. Uchwała Nr XVIII/130/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego

  131. Uchwała Nr XIX/131/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.

 132. Uchwała Nr XIX/132/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w uchwale w spawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2012-2022

  133. Uchwała Nr XIX/133/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetowego oraz spłątę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

  134. Uchwała Nr XIX/134/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali, stanowiących własność Powiatu Białobrzeskiego

  135. Uchwała Nr XIX/135/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, oraz planu finansowego podziału środków z Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnyc dla Powiatu Białobrzeskiego na 2012 r.

  136. Uchwała Nr XX/136/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia  19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.

  137. Uchwała Nr XX/137/2012 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2012-2022

  138. Uchwała Nr XX/138/2012 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 grudnia 2012 r . w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa dróg powiatowych Powiatu Białobrzeskiego

  139. Uchwała Nr XX/139/2012 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/97/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytet VII w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"

  Uchwała Nr XXI/140/2012 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie "Uchwała Budżetowa na 2013 r."
 
 Uchawała Nr XXI/141/2012 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013-2022

  Uchwała Nr XXI/142/2012 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia w 2012 r. sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2013 r.

  Uchwała Nr XXI/143/2012 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2013r.

  Uchwałą Nr XXI/144/2012 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2013 rok

  Uchwała Nr XXI/145/2012 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisja Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2013 rok

  Uchwałą Nr XXI/146/2012 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2013 r.

  Uchwała Nr XXI/147/2012 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia obowiązujacych w 2013 r. stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

  Uchwała Nr XXI/148/2012 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2012 r w sprawie wydatków budżetu Powiatu Białobrzeskiego , które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

  Uchwała Nr XXI/149/2012 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.

  Uchwała Nr XXII/150/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego

  Uchwała Nr XXII/151/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białobrzegach

 Uchwała Nr XXIII/152/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.

 Uchwała Nr XXIII/153/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, oraz planu finansowego podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Białobrzeskiego na 2013 r.

 Uchwałą Nr XXIV/154/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.

 Uchwała Nr XXIV/155/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2013-2022

 Uchwała Nr XXIV/156/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zmian aktów prawnych regulujących organizacę Ratownictwa Medycznego

  Uchwała Nr XXV/157/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącego działalności inspekcji w 2012 roku
 
  Uchwała Nr XXV/158/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach dotyczącego analizy zagrożeń oraz stanu bezpieczeństwa Powiatu Białobrzeskiego za 2012 rok

  Uchwała Nr XXV/159/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Białobrzegach dotyczącego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Białobrzeskiego w 2012 roku
 
  Uchwała Nr XXV/160/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczącego stanu realizacji zadań inspekcji na terenie Powiatu Białobrzeskiego w 2012 roku

  Uchwała Nr XXV/161/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącego oceny stanu sanitarnego Powiatu Białobrzeskiego za 2012 rok

  Uchwała Nr XXV/162/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie dotyczącego działalności w 2012 roku

  Uchwała Nr XXV/163/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Warsztatu Terapii zajęciowej "Olszynka" dotyczącego działalności w 2012 roku

  Uchwała Nr XXV/164/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok

  Uchwała Nr XXV/165/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012

  Uchwała Nr XXV/166/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu "Bezpieczny Powiat" na lata 2013-2015

  Uchwała Nr XXV/167/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskeigo

  Uchwała Nr XXV/168/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgodny na umieszczenie herbu Powiatu Białobrzeskiego na sztandarze Koła Łowieckiego "TROP" w Białobrzegach

  Uchwała Nr XXVI/169/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskeigo na lata 2013 - 2022

  Uchwała Nr XXVI/170/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.

  Uchwała Nr XXVI/171/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego im. Stanisława Staszica wchodzącego wskład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach

  Uchwała Nr XXVI/172/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Samorządem Powiatu Białobrzeskiego w sprawie współpracy w zakresie stworzenia w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej, prowadzonej przez Samorząd Powiatu Białobrzeskiego - działu pedagogicznego i na nabycie w drodze darowizny od Samorządu Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 56 w Białobrzegach

  Uchwała Nr XXVI/173/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie  utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach i nadania statutu

  Uchwała Nr XXVI/174/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2013-2015 projektu pt. "System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III, Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

  Uchwała Nr XXVII/175/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2013-2022

  Uchwała Nr XXVII/176/2013 r. Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 23 wrzesnia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.

  Uchwała Nr XXVII/177/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Białobrzeskiego

  Uchwała Nr XXVIII/178/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 9 października 2013 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Białobrzeskiego

  Uchwała Nr XXIX/179/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.

  Uchwała Nr XXX/180/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Białobrzeskiego

  Uchwała Nr XXX/181/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Białobrzeskiego

  Uchwała Nr XXX/182/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2014 r. stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

  Uchwała Nr XXX/183/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/97/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012 roku zmienionej uchwałą Nr XX/139/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytet VII w ramach Poddziałania 7.1.2 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"

  Uchwała Nr XXX/184/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r

  Uchwała Nr XXX/185/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Białobrzeskiego do partnerstwa z "Koalicją dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiego w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet V Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego pt. "Razem budujemy wspólne dobro" oaz podpisania umowy o partnerstwie

uchwalaxxxi_186_2013.pdf

uchwalaxxxi_187_2013.pdf

uchwalaxxxi_188_2013.pdf

uchwalaxxxii_189_2013.pdf

uchwalaxxxii_190_2013.pdf

uchwalaxxxii_191_2013.pdf

uchwalaxxxii_192_2013.pdf

uchwalaxxxii_193_2013.pdf

uchwalaxxxii_194_2013.pdf

uchwalaxxxii_195_2013.pdf

uchwalaxxxii_196_2013.pdf

uchwalaxxxii_197_2013.pdf

uchwalaxxxiv_203_2014.pdf

uchwalaxxxiv_204_2014.pdf

uchwalaxxxiv_205_2014.pdf

uchwalaxxxiv_206_2014.pdf

uchwalaxxxv_207_2014.pdf

uchwalaxxxv_208_2014.pdf

uchwalaxxxv_209_2014.pdf

uchwalaxxxv_210_2014.pdf

uchwalaxxxviii_216_2014.pdf

uchwalaxxxviii_217_2014.pdf

uchwalaxxxviii_218_2014.pdf

uchwalaxxxviii_219_2014.pdf

uchwalaxxxviii_220_2014.pdf

uchwalaxxxix_233_2014.pdf

uchwalaxxxix_234_2014.pdf

uchwalaxxxix_235_2014.pdf

uchwalaxxxix_236_2014.pdf

uchwalaxxxix_237_2014.pdf

uUchwała Nr XXXIX/238/2014 Rady Powiatu Białobrzeskiego  chwalaxxxix_238_2014.pdf

uchwala134_144_2014.pdf

uchwala134_144_2014a.pdfPOZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg