Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start

Aktualności

Powiat Białobrzeski otrzymał swój sztandar

W dniu 19 września br. podczas sesji Rady Powiatu Białobrzeskiego odbyło się uroczyste nadanie oraz wręczenie sztandaru Powiatu Białobrzeskiego. Fundatorami sztandaru zostali: Radni Powiatowi, Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Białobrzeskiego oraz Kierownicy i Pracownicy Jednostek Powiatowych. Sztandar został nadany i wręczony na okoliczność 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 20. Rocznicy Reaktywacji Powiatu Białobrzeskiego oraz zakończenia V kadencji Rady Powiatu.


Standar jest zewnętrznym znakiem symbolizującym Powiat Białobrzeski jako jednostki samorządu terytorialnego. Wzór sztandaru został opracowany przez powołany specjalnie na tą okoliczność Społeczny Komitet Na Rzecz Ufundowania Sztandaru dla Powiatu Białobrzeskiego. Sztandar ma być symbolem jedności całej społeczności lokalnej Powiatu Białobrzeskiego.


- Sztandar powiatu jest symbolem, który buduje ducha wspólnoty i integruje ją. Posiadanie sztandaru to wielki honor i nobilitacja. Chciałbym jednak, by ten sztandar, który dziś jest nadawany był nie tylko symbolem, ale i wyrazem naszej jedności, abyśmy umieli pod tym sztandarem jednoczyć się we wszystkich tych sprawach, które wymagają współdziałania mieszkańców – mówił Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.


Życzenia i gratulacje w oficjalnych przemówieniach składali również: Rudolf Borysiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, Andrzej Oziębło – Starosta Białobrzeski, Adam Pastuszka – Członek Zarządu Powiatu Białobrzeskiego oraz Adam Bolek – Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi.


Samorząd powiatowy składa serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom, którzy przyczynili się do ufundowania Sztandaru Powiatu Białobrzeskiego.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg