Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

VII sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

                                                       

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję VII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego
w dniu 23 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2019 – 2031.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
 5. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
  w Białobrzegach w 2018 roku.
 6. Informacja dotycząca stanu realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej za 2018 rok.
 7. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu za 2018 rok.
 8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.
 9. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2018 rok.
 10. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad sesji.
 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg