Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Konferencja Naukowa „ Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

05 kwietnia 2019 roku w hali sportowej w Białobrzegach przy ul. Reymonta 13A, odbyła się Konferencja Naukowa poświęcona problematyce „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Organizatorem było Starostwo Białobrzeskie wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białobrzegach.

       Konferencja ukierunkowana była na przekazanie wiedzy i refleksji, dotyczących tworzenia warunków do efektywnego wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym ze spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera.

      Udział wzięło ponad 130 uczestników, reprezentujących Poradnie Psychologiczno
 - Pedagogiczne, Szkoły, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Placówki Oświatowe, Ośrodki i Warsztaty Terapii Zajęciowej, samorządy gminne jak i osoby prywatne - rodzice.

 

Wśród zaproszonych gości byli:

 

 - Przedstawiciel Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
   Starszy Wizytator -  Renata Otolińska

- Wicestarosta Białobrzeski – Bartłomiej Kowalczyk

 - Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi – Adam Bolek

 

 Prelegenci konferencji:

 

 - Prof. Barbara Marcinkowska, Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie:

  • „Uwarunkowania skutecznej edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

 

- Dr Iwona Konieczna i Dr Katarzyna Smolińska, pracownicy naukowi Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Zakład Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną:

 

  • „Specyfika pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej”
  • Uczeń ze spektrum autyzmu w sytuacjach trudnych w szkole – w poszukiwaniu modelu wsparcia”

 

     Konferencja pokazała, że do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych niezbędna jest pewna filozofia oświatowa (zarówno na poziomie państwa jak i samorządu terytorialnego).

    Podkreśliła jak ważną rolę w procesie edukacji odgrywa dobra, partnerska współpraca nauczycieli, rodziców, samorządów uczniowskich, lokalnych władz oświatowych
oraz środowisk obdarzonych zaufaniem społecznym.

Konferencje prowadzili:

 -  Zbigniew Sobczak - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 

    Starostwa Białobrzeskiego

 - Andrzej Szajerman - Grosicki - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                        

 w Białobrzegach.

Atrakcją wydarzenia był kiermasz wyrobów rękodzieła artystycznego związanego
ze Świętami Wielkanocnymi, zorganizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Olszynka koło Białobrzegów.

To już IV konferencja zorganizowana wspólnie przez Starostwo Powiatowe i Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną. Zarówno to jak i pozostałe wcześniej odbyte były bezpłatne dla jej uczestników. Mamy nadzieję, że przekazana wiedza posłużą pożytecznej codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia i udział w konferencji.

 

Podziękowania dla Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych  
w Białobrzegach za współpracę w organizacji.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg