Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

W roku 2019 nie będzie całodobowych dyżurów aptek.

W roku 2019 nie będzie całodobowych dyżurów aptek.

Na ostatniej sesji mijającego roku 2018 w dniu 28 grudnia Rada Powiatu Białobrzeskiego podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego na rok 2019. Zasadniczą różnicą w treści przyjętej uchwały w stosunku do lat poprzednich jest brak całodobowych dyżurów aptek, w roku 2019 apteki
będą dyżurować cyklicznie w godzinach od 800 do 2300

Radni podejmując tę uchwałę uwzględnili pismo właścicieli aptek z terenu naszego powiatu dotyczące całodobowych (w szczególności nocnych) dyżurów aptek. Jego treść poza argumentacją (koszt jednego dyżuru to kwota od 250 – 300 zł., brak wykfalifikowanego personelu – magistrów farmacji w naszym regionie, brak zainteresowania lekami w porze nocnej), zawiera także jednoznaczne stanowisko właścicieli aptek, „(...) że w przypadku podjęcia przez Rade Powiatu Białobrzeskiego uchwały, ww. sprawie, zawierające w swej treści zapisy wyznaczające aptekom dyżur nocne, iż takie dyżury nie będą realizowane z oczywistych
dla nas przyczyn (…)”.

Całodobowe dyżury aptek w roku 2019 to także problem radnych w innych ościennych powiatach. Odbyło się w tej sprawie szereg spotkań władz powiatowych z właścicielami aptek. Podejmowane tam w ostatnich dniach grudnia 2018 roku uchwały w sprawie pracy aptek
na rok 2019 zawierają w swych treściach całodobowe dyżury w tych przypadkach
gdzie właściciele aptek zadeklarowali takie dyżurowanie.

Mając na uwadze powyższe, negatywny stosunek środowiska aptekarskiego
do dyżurów nocnych w innych ościennych powiatach oraz dobro mieszkańców naszego powiatu, zamiast całodobowych (w tym nocnych) dyżurów aptek uchwała zawiera cykliczne dyżury od godz. 8 00 do  godz. 2300.

Po godzinie 23 00 leki można zakupić w dwóch pracujących całodobowo aptekach
 w Radomiu:

  1. Apteka ul. pl.  Konstytucji 3 maja 5, tel. 48 362 34 16
  2. Apteka ul. R. Traugutta 1 A, tel. 48 362 68 42 oraz 48 340 03 40

 

Informacje dotyczące pracy aptek w godz. 800  - 2300  każdego dnia roku 2019 dostępne są:

- na stronie internetowej BIP Powiatu Białobrzeskiego,

- w aptekach,

- ośrodkach zdrowia w powiecie,

- w prasie lokalnej -  Gazeta Białobrzeska.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg