Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie - LIV sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

W dniu 7 listopada 2018 r. (środa) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9 odbędzie się LIV sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.    
3.    Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.    
4.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
5.    Wyniki analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Mazowieckiemu.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2018 – 2031.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
8.    Sprawozdania Komisji Stałych Rady Powiatu Białobrzeskiego z realizacji planów pracy za okres V kadencji.
9.    Podsumowanie pracy Rady Powiatu Białobrzeskiego za okres V kadencji.
10.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11.    Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg