Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie - XLI sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

W dniu 31 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9 odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.  
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
4.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2018-2031,
b) zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok,
c) zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego,
d) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu   Białobrzeskiego na rok 2018,
e) ustalenia obowiązujących w 2018 r. stawek za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
6.    Sprawozdanie Starosty Białobrzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.
7.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych    stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych  przez powiat białobrzeski.
8.    Zapoznanie z uchwałami Składu Orzekającego RIO w Warszawie Zespół w Radomiu w sprawie opinii:
a)    o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu,
b)    o prawidłowości planowanej przez Powiat kwoty długu w latach objętych Wieloletnia Prognozą Finansową,
c)    o możliwości spłaty kredytu.
9.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.    Sprawy różne.
11.    Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg