Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

BTK - Wielka Księga Rodów Białobrzeskich

Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe na częściowe pokrycie kosztów wydania Wielkiej Księgi Rodów Białobrzeskich. Księga formatu A4 w twardej oprawie albumowej zawiera 640 stron kopii oryginalnych dokumentów archiwalnych z lat 1816-1935 dotyczących urodzin i ślubów osób, które mieszkały w Białobrzegach i najbliższej okolicy.

 

„Biorąc do ręki książkę Marka Kwiatkowskiego, Czytelnik związany z Ziemią Białobrzeską otrzymuje ogromny zasób informacji o tych mieszkańcach Białobrzegów i najbliższej okolicy, którzy już odeszli, ale pozostawili następnym pokoleniom Naszą Małą Ojczyznę rozwijającą się, pełną sukcesów społeczności, jak i jej poszczególnych mieszkańców. W publikacji zawarty jest fragment historii mieszkańców. Wybrano okres, w którym dokumenty sporządzano w języku polskim. Białobrzegi w omawianym okresie były miastem wielonarodowym, poza Polakami mieszkali w Białobrzegach Żydzi, urzędnicy zaborców – Austriacy, później Rosjanie, stąd w Aktach są osoby wyznania mojżeszowego, protestanckiego i prawosławnego. Przeglądając strony wypełnione aktami urodzin i małżeństw, można podjąć próbę odszukania swoich przodków i stworzenia rodzinnego drzewa genealogicznego. Można dotknąć historii własnej rodziny, która była częścią Wielkiej Historii – uczestnictwa w powstaniach i wojnach, dwudziestopięcioletnia służba synów uczestników powstania listopadowego w 18 kaukaskim batalionie liniowym, zesłania za udział w powstaniu styczniowym etc. Niniejsza Księga to otwieranie drzwi naszej przeszłości. Za tymi drzwiami są kolejne drzwi. Myślę, że wśród Białobrzeżan – Czytelników tej publikacji – znajdą się osoby, które sprawdzą co jest za tymi drzwiami.”


Piotr Kacprzak – sekretarz Powiatu Białobrzeskiego

Organizacja pożytku publicznego pozwala darczyńcom na dokonywanie odliczeń od podatków. Ciesząc się na myśl, że to właśnie Państwo możecie być naszymi Darczyńcami - serdecznie pozdrawiamy i z góry dziękujemy.

 

Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne
ul. Reymonta 11, 26-800 Białobrzegi
B.S. Białobrzegi: 02 9117 0000 0018 8740 2000 0090

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg