Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie - XXXIV sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

W dniu 13 września 2017 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9 odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.  
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
4.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2017 – 2027.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Powiat Białobrzeski prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Stare Siekluki 71, Gmina Stara Błotnica w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej.
8.    Zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu Nr Ra.335.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury oraz SPS ZOZ.
9.    Informacja o realizacji zadań oświatowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski za rok szkolny 2016/2017 oraz przygotowaniu do nowego roku szkolnego.
10.    Sprawy różne.
11.    Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg