Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego

W dniu 22 maja 2017 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach  odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego.

Proponowany porządek obrad:
                                                                          
1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.    Sprawozdanie Dyrektora PUP w Białobrzegach za 2016 rok oraz działania w 2017 roku z uwzględnieniem aktywnych form zwalczania bezrobocia.
4.    Sprawozdanie z bieżącej działalności SPS ZOZ w Białobrzegach. Informacja dotycząca zabezpieczenia usług medycznych.
5.    Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.
6.    Analiza i ocena realizacji działań mających wpływ na promocję i wizerunek Powiatu Białobrzeskiego – działania bieżące.
7.    Funkcjonowanie hali od strony organizacyjnej.
8.    Sprawy różne.
9.    Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg