Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Centrum Aktywnego Seniora

Fundacja Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA już po raz drugi wyszła z inicjatywą skierowaną do seniorów powiatu białobrzeskiego. „Centrum Aktywnego Seniora” to projekt realizowany w ramach Rządowego Programu ASOS 2014-2020.

Nowo powstały projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia „Potrzebni i aktywni 60 Plus”, który realizowany był od sierpnia do grudnia 2016 roku i zakończył się z dużym powodzeniem. Cieszył się on zainteresowaniem chętnych wolontariuszy, jak również przyniósł wiele radości mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu. Wówczas to wolontariusze – osoby po 60 roku życia zostali przygotowani do pracy wolontarystycznej poprzez szkolenia i warsztaty na rzecz podopiecznych DPS-u. Wolontariusze odbyli wizytę studyjną do jednego z najstarszych i największych hospicjów  w Polsce - Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Tam poznali pracę, zaangażowanie wolontariuszy, którzy ofiarują bezinteresowną opiekę i czas ludziom najbardziej potrzebującym. Wolontariusze nie zapomnieli o swoich podopiecznych również podczas świąt, wówczas to przygotowali  paczki świąteczne dla wszystkich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.


„Centrum Aktywnego Seniora”  w dalszym ciągu jest realizowane w powiecie białobrzeskim w terminie kwiecień- grudzień b/r .Podczas spotkań seniorzy, będą rozwijali swoje zainteresowania poprzez różnorodne metody terapeutyczne takie jak muzykoterapia, zajęcia rękodzielnicze czy biblioterapię. W ramach projektu raz w miesiącu odbywać się będą warsztaty „Akademia wolontariusza” na których uczestnicy nabędą niezbędną wiedzę, którą wykorzystają podczas spotkań „ Pomocna dłoń” z mieszkańcami Domu Opieki Społecznej.


Ponadto wolontariusze zaangażują się w zorganizowanie pikniku integracyjnego dla podopiecznych  DPS-u i mieszkańców okolicznych wsi. W ramach spotkań klubu wolontariusza, uczestnicy będą wymieniać się swoimi spostrzeżeniami, wspólnie rozwiązywać problemy, które dotykają osoby w starszym wieku, a także nawiążą współpracę ze społecznością lokalną np. Kołem Gospodyń Wiejskich, Biblioteką Publiczną w Stromcu, Stowarzyszeniem Stromiecczyzna.  W podziękowaniu za trud,  pracę i poświęcenie swojego wolnego czasu  osobom potrzebującym wolontariusze wyjadą na dwudniową wycieczkę w góry Tatry” Szlakami Jana Pawła II”.


Praca wolontariusza wymaga poświęcenia wolnego czasu, co nie stanowi problemu dla starszych osób, które nie są już aktywne zawodowo, ale chciałby wypełnić swój czas i pomóc dzięki temu innym. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia poczucia wartości osób starszych, a także wpłynie na poprawę wizerunku i aktywizację seniorów. Dzięki udziałowi w projekcie „Centrum Aktywnego Seniora”30 osób po 60 roku życia zagospodaruje swój wolny czas, zdobędzie wiele cennych umiejętności i  doświadczeń w pracy na rzecz lokalnej społeczności.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg