Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Komunikat organizacyjny - XVII Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Stara Błotnica

1.    Cel i zadania:

  • Popularyzacja tenisa stołowego w szkołach podstawowych i gimnazjach, Uczniowskich Klubach Sportowych gminy Stara Błotnica,
  • Krzewienie uprawiania kultury fizycznej w środowisku lokalnym.


2.    Organizator:

  • Wójt Gminy Stara Błotnica,
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Błotnicy,
  • Zespół Szkół Gminnych w Starym Goździe
  • Uczniowski Klub Sportowy „Tymianka” w Starym Goździe.


3. Termin i miejsce:

  • 19 marca 2017r. (niedziela) sala gimnastyczna Zespołu Szkół Gminnych w Starym Goździe.


4. Uczestnictwo:

W turnieju prawo startu mają osoby z gminy Stara Błotnica. Organizator zastrzega sobie wprowadzenie limitów uczestników dla wszystkich kategorii wiekowych w zależności od liczby zainteresowanych osób – decyduje kolejność zgłoszeń (zapisy przed zawodami). Jednocześnie przypomina się, że:
•    Młodzik – osoba urodzona po 2006r. i młodsi (klasy I – IV szkół podstawowych),
•    Kadet – osoba urodzona w latach 2005. do 2004r (klasy V - VI szk. podstawowych.),
•    Junior – osoba urodzona w latach 2003r. do 2001r. (I-III szk. gimnazjalne),
•    Senior – osoba urodzona w latach 2000r. do 1980r.
•    Oldboys i Samorządowcy – osoby urodzone w 1979r. i starsi, pracownicy i radni gminy, pracownicy szkół gminnych.
•    Gra podwójna (debel) – dla dwóch kategorii
•    Osoby z kat. Młodzik+Junior+Kadet
•    Osoby z kat. Senior+Oldboys


Dla wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy oraz dowód tożsamości do zgłoszenia swojego udziału. Obowiązkowe obuwie zmienne !

5. System rozgrywek:

Jeżeli liczba zawodników i zawodniczek zgłoszonych do zawodów nie przekroczy 150 osób to turniej będzie rozegrany systemem „Do dwóch przegranych”. W przypadku większej liczby zawodników turniej zostanie rozegrany systemem „bezpośredniej eliminacji”.


Jednocześnie przypomina się, iż uczestnicy turnieju zgodnie z regulaminem PZTS obowiązującego od 01.IX.2001r. będą grali dużymi piłkami (40mm). Mecze będą rozgrywane przy ośmiu stołach, zaś mecz kończy się po wygraniu dwóch setów tj. 2:0, 2:1. (1/4 finału, ½,finału i finał do trzech wygranych setów). W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje sędzia główny.


6. Zgłoszenia:

Zgłoszenie bezpośrednio na miejscu w dniu zawodów tj. 19 marca 2017r. (niedziela), godzinie 9:00 telefon kontaktowy szkoły: 0-48-61-98-005.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.zsgstarygozd.edupage.org, adres e-mail: pgstarygozd@starablotnica.pl
Bliższych informacji w szkole udziela – PIOTR ZAREMBA


Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt jednostek delegujących. Organizator podczas turnieju dla wszystkich uczestników zapewnia mały poczęstunek, na miejscu dostępny jest również bufet.

8. Nagrody:

•    Za miejsca I dla wszystkich kategorii wiekowych dziewcząt i chłopców – puchary,
•    Za miejsca I – III – wszystkich kategorii medale i upominki rzeczowe,
•    Za miejsca I – III – pamiątkowe dyplomy.

9. Program zawodów:

9.00 - 13.00  TURNIEJ KATEGORII: MŁODZIK, KADET, JUNIOR oraz DEBEL
9.00 -  9.30  zgłaszanie zawodników i weryfikacja w kategoriach
9.30 -  10.00  losowanie,
10.00  uroczyste rozpoczęcie turnieju,
13.00  zakończenie poszczególnych kategorii, wręczenie nagród

13.00 – 16.30  TURNIEJ KATEGORII: SENIOR, OLDBOYS oraz DEBEL
13.00 -  1330  zgłaszanie zawodników i weryfikacja w kategoriach
13.30 - losowanie,
14.00   rozpoczęcie gier
16.30  zakończenie poszczególnych kategorii, wręczenie nagród

10. Biuro zawodów:

ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCH w Starym Goździe:
•    telefon kontaktowy: 0-48-61-98-005,
•    adres strony e-mail: pgstarygozd@starablotnica.pl,
•    adres strony internetowej: www.zsgstarygozd.edupage.org

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg