Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie - XXIX sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

W dniu 8 marca 2017 r. (środa) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach odbędzie się XXIX sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.  
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
4.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2017 – 2027,
b)    zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok,
c)    projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego.
6.    Przedstawienie sprawozdań za 2016 rok z działalności:
a)    Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie,
b)    Warsztatu Terapii Zajęciowej „Olszynka” i podjęcie uchwał w powyższej sprawie.     
7.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8.    Sprawy różne.
9.    Zamknięcie obrad sesji.

Treść ogłoszenia
Treść ogłoszenia
 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg