Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

XIX sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XIX sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 19 lutego 2020 roku (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 5. Zapoznanie ze sprawozdaniem za 2019 rok z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji mieszkańców osiedla im. Marii Konopnickiej, okolicznych bloków i Białobrzegów w sprawie wsparcia przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo – usługowego marketu „Grosik” za nie zasługującą na uwzględnienie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmian przepisów prawa miejscowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Białobrzeskiego.
 1. Zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego RIO w Warszawie Zespół w Radomiu
  nr Ra.71.2020 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Powiat Białobrzeski.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad sesji.
 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg